ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
 ที่อยู่ 444 หมู่  13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
 โทร 044 889108
 www.banjok.ac.th
 www.cbj@chaiyaphum1.go.th