กิจกรรม


เด็กไทยไร้พุง

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:54โดยโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป.ชัยภูมิ 1

นักเรียนชั้นอนุบาลบริหารร่างกายออกกำลังกายหน้าเสาธงตามโครงการเด็กไทยไร้พุง

กิจกรรม 1 ปิ่นโต 1 วันพระ

โพสต์8 ก.ย. 2557 05:39โดยnarong sangkham

วันนี้ (8 กันยายน 2557) คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม 1 ปิ่นโต 1 วันพระ  โดยการร่วมถวายอาหารเพลพระร่วมกับชุมชน ณ วัดโพธิ์  บ้านจอก  ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ คณะครูและนักเรียนอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

1 ปิ่นโต 1 วันพระ

งานวันแม่แห่งชาติ

โพสต์18 ส.ค. 2557 05:47โดยnarong sangkham

นายประดิษฐ์  เบ็งจีน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ เป็นประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียน 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  

วางศิลาฤษ์อาคารเรียนปฐมวัย

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:32โดยKant Learning

วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนปฐมวัยในวันที่ 25 เมษายน  2556

แสดงผลงานครู

โพสต์16 มิ.ย. 2555 01:34โดยKant Learning

แสดงผลงาน


กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

 
 
มอบรางวัลแม่ตัวอย่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่ตัวอย่าง 2554

 

แม่ตัวอย่าง 2554

1-6 of 6