การแข่งขันมหกรรมวิชาการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์ ฯ กาหลง 1

โพสต์16 มิ.ย. 2555 01:15โดยKant Learning
วันที่ 20 มิถุนายน ศูนย์คุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 1 จะจัดกิจกรรมการแข่งขัน วิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
Comments