แจ้งเรื่องหยุดเรียน

โพสต์16 มิ.ย. 2555 01:11โดยKant Learning
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก ฯ แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เนื่องจากโรงเรียนใช้สถานที่ในการอบรมสัมนา เครื่อข่ายการประกันคุณภาพกายใน
Comments